داکت های آسانسوری

در رنگ های سفید ، طوسی و طرح چوب(در سه طرح) و در سایز های مختلف موجود است

۹۲۰duct-3.5-soupita-itbazar.com-b duct1

تابلو های کنتوری با تاییدیه جدید
تابلو های کنتوری با تاییدیه جدید
کانال های کف خواب
کانال های کف خواب
محصولات الوند (البرز)
محصولات الوند (البرز)
تابلو برق های کنتوری
تابلو برق های کنتوری
تابلو برق های صنعتی
تابلو برق های صنعتی
داکت های تابلویی
داکت های تابلویی
داکت های آسانسوری
داکت های آسانسوری

شرکت تابلو الوند پارسیان(T.A.P)