تابلو های کارخانه ای و کارگاهی (صنعتی)

این شرکت دارای تیم معتبری از مهندسین برق بوده و مدار های مورد نیاز شما را طراحی و اجرا میکند.

تابلو های خانگی (کنتوری)

این شرکت دارای تاییدیه از اداره توانیر تهران میباشد و مجوز ساخت انواع تابلو های کنتوری در تهران را داراست.

کار های شرکت تابلو الوند پارسیان

این شرکت سازنده ی انواع تابلو های برق خانگی ( کنتوری ) و کارخانه ای و کارگاهی ( صنعتی ) با استفاده از اجناس معتبر و دارای تاییدیه ی اداره برق میباشد.