شرکت مهندسی تابلو الوند پارسیان(T.A.P)

واحد فروش ۱ : تهران . خیابان لاله زار جنوبی . روبروی مسجد بزرگ لاله زار . کوچه اتحادیه . فنی و مهندسی الوند.

تلفن : ۳۳۹۷۱۴۰۲-۰۲۱     تلفکس : ۳۳۹۷۱۴۰۱-۰۲۱

واحد فروش ۲ : تهران . خیابان لاله زار جنوبی . پاساژ بزرگ بهار . زیر زمین سمت چپ . تابلو برق محمد.

تلفن : ۳۳۱۱۳۹۱۷-۰۲۱ و    ۳۳۱۱۳۷۶۱-۰۲۱