شرکت مهندسی تابلو الوند پارسیان تولید تابلو های برق کنتوری با تاییدیه جدید توانیر را آغاز کرد.

این تابلو ها دارای ویژگی های بیشتری میباشند و مسلما از قیمت بالاتری برخوردارند.